Híreink

Elutasították a MÁV és az MNB elleni kártérítési holokausztpert

A chicagói 7. körzeti szövetségi fellebbviteli bíróság helybenhagyta az alsóbb szintű bíróságnak azt a döntését, miszerint nem tárgyalja azt a keresetet, amelyben amelynek felperesei magyar zsidók vagyonának a holokauszt idején történt eltulajdonításával vádolják a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) és a Magyar Államvasutakat (MÁV).

Mindenkinek Békés Szombatot kívánunk!

Elérkeztünk az egyiptomi kivonuláshoz a Tórában, amikor is a Fáraó a tíz csapás láttán engedve az Úr akaratának elengedi az addig rabszolgasorban szenvedő zsidókat. Ezen a héten Mózes második könyvének Bó szakaszát olvassuk a zsinagógákban. Szombat bejövetele: 16:12 Szombat kimenetele: 17:22

Kertész Imre szerint megismétlődhetnek az auschwitzi borzalmak

Auschwitz nem "a történelem kisiklása" volt, hanem szükségszerűség, és sok jel utal arra, hogy megismétlődik - mondta Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas magyar író az auschwitz-birkenaui náci koncentrációs tábor felszabadításának 70. évfordulója alkalmából a dpa német hírügynökségnek adott interjúban. A pénteken közölt interjúban Kertész Imre kiemelte, hogy a holokauszttal kapcsolatban nem a saját története érdekli, hanem a nyelv, vagyis az, hogy "miféle nyelven lehet kimondani", hogy hatmillió zsidót "egyszerűen kiirtanak".

Az Egyesült Államok elnöke szerint kötelesség az antiszemitizmus elleni harc

A párizsi kóser üzletben elkövetett támadáshoz hasonló incidensek nemcsak a zsidó közösséget, hanem az alapvető demokratikus értékeket is veszélyeztetik, ezért az antiszemitizmus elleni harc mindenki számára fontos kötelesség - hangsúlyozta az amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésének az antiszemitizmusról tartott csütörtöki tanácskozása alkalmából kiadott közleményében.

Kommentár hetiszakaszunkhoz: Emlékezés az egyiptomi kivonulásra

Hetiszakaszunk folytatja a tíz csapás leírását, amit a fáraó nyakasságáért bocsátott Egyiptomra az Örökkévaló. A nyolcadik csapás a sáskajárás volt, amit három napig tartó sötétség követett. A fáraó mindkét esetben nyakas maradt. "Isten megkeményítette a fáraó szívét s nem volt hajlandó elengedni Izrael fiait."

Diákokat és egyetemistákat visz ki az Élet Menete az auschwitzi megemlékezésre

Az Élet Menete Alapítvány diákokat és egyetemistákat visz ki az egykori Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábornál tartandó január 27-ei megemlékezésre, mert meggyőződése, hogy a holokauszt, a rasszizmus következményeit minél fiatalabb korban meg kell ismerni.

A séta – Emlékek a gyerekkorból és a Holokauszt idejéből, Havas Judit előadásában

A Holokauszt nemzetközi emléknapja előestéjén, 2014. január 26. (hétfő), 18:00 órától a Petőfi Irodalmi Múzeum minden érdeklődőt szeretettel vár, Földes Mária: A séta – Emlékek a gyerekkorból és a Holokauszt idejéből monodrámára, amelyet Havas Judit előadóművész előadásában tekinthetnek meg.

Mitől zsidó a zsidó humor? Előadássorozat Dés Mihállyal

A magyar irodalom egyik legsajátosabb, izgalmasabb és népszerűbb vonulata az a Karinthy, Molnár, Heltai Jenő, Szép Ernő, Rejtő, Örkény és hasonszőrűek által jegyzett, hol szellemesen könnyed, hol fanyarul groteszk, hol pedig harsányan abszurd irodalmi hagyomány, melyet –tudva tudván, vagy mit sem sejtve– bizony a zsidó humor éltet. Miben is áll ez a hagyomány, mik a főbb hasonlóságok és a még főbb különbségek a képviselőik között? Erre a kérdésre próbál választ adni Dés Mihály előadása február 12-én, csütörtökön 18 órakor a Bálint Házban.

Egy arab terrorista megkéselte egy busz utasait Tel-Avivban

Megkéselte egy tel-avivi autóbusz utasait egy palesztin merénylő szerda reggel, többeket súlyosan megsebesítve, a merénylőt elfogták - közölte az izraeli 10-es tévécsatorna. A palesztin támadónak tíz embert sikerült megsebesítenie, közülük hat állapota súlyos - jelentette az Ichilov kórház, ahová a sebesülteket szállították.

A lengyel nagykövet szerint a holokauszt után már semmi sem lesz ugyanolyan

A tör­té­ne­lem a ho­lo­kauszt előt­ti és utá­ni idő­szak­ra oszt­ha­tó, mert azt kö­ve­tő­en már sem­mi sem volt ugyan­olyan, mint ko­ráb­ban" - mond­ta Roman Kowalski bu­da­pes­ti len­gyel nagy­kö­vet a Lengyel Intézetben tar­tott be­szél­ge­té­sen ked­den. Az ausch­wi­tzi ná­ci kon­cent­rá­ci­ós tá­bor fel­sza­ba­du­lá­sá­nak 70. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból tar­tott, Történelemórák a sza­bad­ság­ról cí­mű ese­mé­nyen a dip­lo­ma­ta ki­emel­te: er­re az idő­szak­ra a ma­gya­rok­nak és a len­gye­lek­nek kü­lö­nö­sen em­lé­kez­ni­ük kell, hi­szen tör­té­nel­mük év­szá­za­dok óta össze­fo­nó­dott a zsi­dók tör­té­nel­mé­vel, or­szá­gu­kat az itt élő zsi­dók szü­lő­föld­jük­nek te­kin­tet­ték.

Kunos Péter szerint Frölich Róbert főrabbi eltávolítása volt elődje legnagyobb hibája

A következő tisztújító közgyűlésig dr.Kunos Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) ügyvezetője tölti be a BZSH ügyvezető igazgatói posztját. Kunos Péter legkésőbb májusig – a tisztújító közgyűlésig – vezeti a BZSH-t, az adminisztrációs és a pénzügyi rendszerért felel, s bár van aláírási és döntési joga, a megmaradt két BZSH-elöljáró véleményét minden fontos kérdésben kikéri.

Aktuális hetiszakaszunk: Bó – "a Fáraó utolsó esélye"

Ezen a héten Bo ( בא) hetiszakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése: "Menj be", mármint a Fáraóhoz, Egyiptom uralkodójához, hogy figyelmeztesd, amennyiben tovább makacskodik, következik a nyolcadik csapás, a sáskák. A keleti szél valóban a sáskák sokaságát hozta, elborítva az országot. Annyi volt a rovar, hogy lapátolni lehetett. Először fordult elő a történet során, hogy megszólalt a fáraó környezete, akik javasolták, hogy hallgatni kellene Mózes szavára.