Híreink

Minden gyereket vár a Dohány Zsinagóga!

A Dohány utcai templomkörzet és a Dohány Alapítvány helyet, és lehetőséget biztosít arra, hogy a zsidó gyerekek Talmud Tóra foglalkozáson vegyenek részt. A játékos tanulás minden kedden délután 17:30-tól kezdődik.

Aktuális hetiszakaszunkról bővebben: Noách (נֹחַ)

Ezen a héten Noách heti szakaszát olvassák a zsinagógákban. A köznyelv a hetiszakasz hősét Noéként ismeri. Igaz ...

Az őszi ünnepek végéhez közelegve

Vallási szempontból mozgalmas hét elé nézünk: szerdán Hosáná Rábá, csütörtökön Smini Áceret, pénteken Szimhát Torá.

Fontos kérdések a sátorról

Kérdés: Vajon, ha egy textillel burkoljuk az erkély korlátot, akkor a Szukka érvényes? A válasz: A halacha azt diktálja, hogy ha a Szukka pólusai, oszlopai három Tefach (24 cm) távra vannak leszúrva a talajba, akkor érvényes a Szukka. Tovább...

Decemberre tervezi megjelentetni a Jaffa Kiadó Gyarmati Fanninak, Radnóti Miklós költő özvegyének naplóját!

A monumentális, lábjegyzetekkel ellátott mű nemcsak az irodalomtörténet szempontjából lehet jelentős, hanem a holokauszt-kutatás és a feminista irodalom szempontjából is.!

Mártír megemlékezés a Kozma utcában

”Minden teremtmény ura, engedd, hogy elmondhassam csak egy parányi részét annak a rettenetnek és pusztításnak, amit mi itt sokan nem is láttunk, s amiről csak hallottunk, arról az időről, amikor a nagy-nagy gonoszság ránk zúdult...

Schwezoff Dávid, a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatójának újévi köszöntője

Istenem, tartsd távol nyelvem a rossz beszédtől, ajkaimat a hazugságtól. Lelkem halhasson, ha átkoznak, s olyan legyen mindenki előtt, akár a por.” – mondjuk el mindennap az Ámida imában.

Ünnepi köszöntővel zártuk az évet

Mindannyian kiemelték Ros Hásána (רֹאשׁ הַשָּׁנָה)fontosságát, bűneink megbánását, valamint Isten és ember bensőséges kapcsolatát, mely most beköszöntő ünnepünk egyik legfontosabb tényezője az azt követő Jom Kippur előtt.