Híreink

Következő hetiszakaszunk: Vájésev (וַיֵּשֶב)

Ezen a héten a Vájésev hetiszakaszát olvassák a zsinagógában. A szakasz elnevezésének jelentése: "És lakott", mármint Jákob Kánaán országában. Testvérei nem szerették Józsefet, mert "mószerolt" (rossz híreket hozott fivéreiről atyjuknak) és fellengzős álmaival is bosszantotta őket. Ezért gödörbe vetették, amelyben nem volt víz, de lehettek mérges kígyók. Lehúzták róla azt a tarka köntöst, amelyet apjuk kivételezett szeretete jelének tekintettek. Az arra haladó midjaniták hallották a gödörből kiáltó József jajszavát, kihúzták onnan és eladták egy izmaelita vándorkereskedő csoportnak húsz ezüstért, s a pénzért sarut vásároltak maguknak.

Közlemény: Izrael Állam nagykövetsége elítéli Szentgotthárd polgármesterének Izrael-ellenes kijelentését

Izrael Állam magyarországi nagykövetsége a lehető leghatározottabban elítéli Szentgotthárd polgármesterének, Huszár Gábornak azt a kijelentését, amely a médiában is megjelent. Hangfelvétel is tanúsítja, hogy a polgármester azzal vádolja Izraelt, hogy a szörnyű párizsi terrorakciók mögött áll - áll Izrael Állam magyarországi nagykövetségének közleményében. A polgármester szavai ismételten bizonyítják azt, hogy vannak, akik nem tanulnak a történelemből, és továbbra is a zsidó államra, Izraelre, és a zsidókra vonatkozó összeesküvés elméleteket és negatív nézeteket hangoztatnak. Az ilyen jellegű uszítás vezetett a zsidók legnagyobb tragédiájához Magyarországon is.

Pályázati felhívás

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ezúton ír ki lakás felújítási pályázatot egy lakás komplett felújítására. A lakások megtekintésére a hitközség ajánlatadás céljából "Ajánlatkérő bejárást" biztosít 2015. december 1-én, kedden. Árajánlat beadási határidő: 2015.12.02.

Békés Szombatot kívánunk!

Egyre rövidülnek a nappalok, ma már 15:39-kor köszönt be a Sábesz, így készülhetünk a Szombat fogadására, és a zsinagógába. Aktuális hetiszakaszunk a Vájislách (וַיִּשְלַח), melyben Jákob és családja a hazafelé úton találkozik fivérével, Ézsauval, és kibékülnek, majd végleg elválnak útjaik. Schemben a helyi törzsfőnök fia megerőszakolja Jákob lányát, Dinát, akinek két testvére, Simon és Lévi véres bosszút áll a helyi lakosságon. A szakasz Benjámin születésével és Ráchel halálával végződik.

Véget ért kvízjátékunk legutóbbi fordulója

Lezártuk kvízjátékunk legutóbbi fordulóját. A szerencse ezúttal a karaktas@gmail.com címről regisztráló olvasónknak kedvezett, aki így Israel Meir Lau: A zsidó élet törvényei könyvet nyert. Arra voltunk ezúttal kíváncsiak, hogy Ki volt Jákob legkisebb fiú gyermeke az általunk felsoroltak közül? Azok válaszoltak helyesen, akik a lehetséges válaszok közül Benjamint jelölték meg.

A Mazsihisz közleménye a Népszabadságban megjelentekre

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) visszautasítja mindazon vádakat, amelyeket a Népszabadság 2015. 11.23-i számában megjelent „ Eladták a nagyapjuk sírhelyét, nagy botrány lett belőle” című írás tartalmaz, különösen Oberlander Baruch lubavicsi rabbi rosszindulatú, nem a valós helyzetet tükröző megjegyzéseit.

Heti kommentár: Az ősök és a zsidó történelem

Közismert talmudi mondás: "Máászé ávot szimán löbánim" - "az ősatyák élete jelképe az utódok történelmének". Ezt a mondást elsősorban Jákov ősatyánkra vonatkoztatják. Róla szól nem kevesebb, mint hat hetiszakasz elbeszélése. Érdekes megemlíteni az első három kezdő szót, mely utalhat nemcsak az ősatya életére, hanem a zsidó történelemre is. "Vájécé" - "Vájislách" és "Vájésev" - azaz: "kiment", "küldött" és "letelepedett". "Vájécé Jákov" - Az ősatya viszontagságai akkor kezdődtek, amikor elhagyta a szülői házat és elment idegenbe szolgálni Lábánhoz.

Következő hetiszakaszunk: Vájislách (וַיִּשְלַח)

Ezen a héten a Vájislách hetiszakaszát olvassuk a zsinagógákban. A szidre elnevezésének jelentése: "És küldött" - mármint követeket Ézsauhoz. Ugyanis a Kánaán országába visszatérő Jákob aggódott, tartott fivére bosszújától. Féltette családját, gyermekeit. Egy bottal indult annak idején Lábán házához igyekezve és két részre osztható nagy táborral, sok állattal, gazdagon tért vissza. Jelentették, hogy Ézsau 400 emberrel közeledik.

A luxemburgi miniszterelnök a Dohány zsinagóban vendégeskedett

Xavier Bettel, Luxemburg miniszterelnöke vasárnap meglátogatta a Dohány utcai zsinagógát. A luxemburgi politikust és házastársát Gauthier Destenayt, dr.Frölich Róbert országos főrabbi, valamint Ács Tamás, a BZSH elnöke kalauzolta végig a zsinagógában, ahol röviden ismertették az épület történetét, valamint a magyarországi zsidóság jelenlegi helyzetét.

Megalakult a Magyarországi Kóser Felügyelet

A Budapesti Neológ Bét Din fennhatósága alatt megalakult a Magyarországi Kóser Felügyelet, amelynek célja a magyarországi zsidóság számára a kóser ellátás mind teljesebb körű biztosítása. A Felügyelet alapító tagjai Dr. Frölich Róbert országos főrabbi, Darvas István a Scheiber Sándor utcai körzet rabbija és Radnóti Zoltán a Rabbitesület elnöke, a Lágymányosi Bét Sálom zsinagóga rabbija.

Békés Szombatot kívánunk!

Ma már háromnegyed négykor köszönt be a Sábesz, így készülhetünk a Szombat fogadására, és a zsinagógába. Aktuális hetiszakaszunk a Vájécé (וַיֵּצֵא), melyben Jákob menekül testvére, Ézsau gyilkos bosszúja elől. Cháránban nagybátyja, Lábán házában, talál menedéket, elveszi annak két lányát, Léát és Ráchelt és 11 fia születik, és egy lánya, Dina. 14 évet szolgál két feleségéért és további hat évet, aminek fizetségképpen apósa nyájából részesedik.

Könyvbemutató a nagyobb vallások képviselőivel

Mit gondolnak bizonyos kérdésekről a Magyarországon is jelenlévő nagyobb vallások tanítói? Hogyan áll a tudományhoz a kereszténység, férfi és nő kapcsolatához a muszlim hit, miként tarthatók az ortodox zsidó szokások a modern világban, és hogyan gondolkodnak az elmúlásról a buddhista vagy a hindu tanítók? Rába Géza népszerű interjúsorozata már könyv formájában is megjelent. A kötetben a zsidóság képviseletében megnyilatkozik Darvas István rabbi, Fináli Gábor rabbi, Köves Slomó rabbi, Radnóti Zoltán rabbi, és dr. Verő Tamás rabbi.