Következő hetiszakaszunk: Emor (אמור)

emorfbEzen a héten Emor (אמור) hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. A hetiszakasz elnevezésének jelentése: szólj! Mármint a papoknak, hogy melyek a feltételei a szentszolgálatnak, és Izrael fiainak az ünnepekről, amelyek ezen szidrában soroltatnak fel.
A hetiszakaszban többek között a napjainkat érintő omer-számlálásról is szó esik.
“Számoljatok az ünnep másnapjától az omer bemutatása után hét teljes hetet. A hetedik hét után az ötvenedik napon új hálaáldozatot mutassatok be az Örökkévalónak.” (Moz. III. 23/16-17.)
Innen származik a pünkösd szó, a görög pantacosta szó közvetítésével. Jelentése: ötven.
Pészach, sok egyéb mellett, a kalászérés ünnepe is. A második napon be kellett mutatni a jeruzsálemi Szentélyben az első levágott árpakalászokat, a kévéket. Attól kezdve hét hetet számoltak, és az 50. nap a Sávuot, a búzaaratás ünnepe. Ez az az örvendetes várakozás, amely mezőgazdasági jellege mellett vallási tartalmat is nyert, mivel a Sávuot a kinyilatkoztatás, a Tóra adás ünnepe is. E kétszeresen is optimista, bizakodó hangulatot elrontotta, hogy e hónapokban számos drámai esemény zajlott le.
Időszámításunk 135. évében a Bar Kochba lázadás idején a harcokban és a járványban Rabbi Akíva több ezer tanítványa vesztette életét. Elesett Betár városa, a rómaiak a védők holttestét három évig nem engedték eltemetni.
1096-ban az első keresztes hadjárat vérengzései a Rajna menti településeket, hitközségeket érintették. 1648-ban a Chmelnicky-kozákok Ukrajnában rendeztek véres pogromokat. 1944-ben a német megszállás után a magyar favakból, városokból is tavasszal, kora nyáron, e hónapokban vagonírozták be és deportálták a zsidókat Auschwitzba és más koncentrációs táborokba. Ezért gyászosak ma az omer-számlálás napjai.
A szidra az előzőek mellett hangsúlyozza, hogy az Örökkévaló nevét nem szabad megszentségteleníteni se káromlással, sem átkozódással, sem tisztességtelen magatartással. Az embertársak megkárosítása, becsapása, fajra és nemre való tekintet nélkül hillul haSem, Isten nevének meggyalázása, megszentségtelenítése, rendkívül súlyos bűn. Ezen sorokat, melyek erre figyelmeztetnek bölcseink úgy nevezték: Izrael Bibliája dióhéjban. Arra kell törekedni nap-mint nap, hogy megszenteljük parancsolatai betartásával az Örökkévaló Isten nevét.

2020, máj, 05