Zájin Ádár – Vasárnap Mózesre emlékezünk

Ebben a polgári évben március 17-re, vasárnapra esik Zájin Ádár (ז’ אדר), Ádár hónap hetedike, mely Mózes születésének és halálának évfordulója. A nagy tanítómester halálának pontos napját a Biblia (Mózes IV. és V. könyve) alapján számítják. 120 évesen halt meg, amit a régiek az emberi kor teljes hosszának tekintettek.

Mózes a teremtés 2368. évében született, ami a Gergely naptár szerint i.e. 1393-nak felel meg. A Biblia szerint Mózes közvetlenül halála előtt azt mondta: “százhúsz éves vagyok ma”.
Ezt úgy kell érteni, hogy ugyanezen a napon született is. Tehát nem gyásznapként, hanem örömünnepként tartják számon.

Tizenkét évtized kronológiai érdekességét, a születés és az elmúlás azonos napját jelzi a talmudi textus. Kidusin 38. oldalán olvashatjuk a következő mondatot:
“בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד “

Ádár hónap hetedikén hunyt el Mózes, s e hónap hetedik napján született.Mesterünk egyéniségéről, végső nyughelyéről, életének évei számáról Devárim könyve számol be:
“ולא ידע איש את כבורתו עד היום. ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא-כהתה עינו ולא-נס לחה”

Mivel Ádár hónapjára több örömünnepünk is esik, a hónap beköszöntésekor egy táblát szokás kiakasztani a zsidó otthonok falára, amelyen ez áll:
משנכנס אדר מרבין בשמחה“, azaz “Mihelyt beköszönt Ádár, meg kell sokasítani az örömöt“.

Különös népszokás ez: hol találunk még egy olyan népet, olyan vallási közösséget, amelyet külön fel kéne szólítani a vidámságra?
Az úgynevezett ádár-táblára – a fenti felirat mellé – két halat szokás rajzolni. Egyrészt azért, mert az állatövi jegyek között (a horoszkópban) Ádár a Halak jegyében áll, másrészt azért kettőt, mert a zsinagógai szökőévben két Ádárt is tartunk.

Ádár hónap hetedikén Zájin Ádár halvacsorát szokás tartani, így a budapesti körzetekben is ilyen módon emlékeznek meg Zájin Ádárkor, vagy az azt megelőző este Mózes születéséréről és haláláról.

2024, márc, 12