Ajánlattételi felhívás

A Budapesti Zsidó Hitközség 1108 Budapest, Kozma utca 6. szám alatti Zsidó temető területén felépítendő, legfeljebb 100 m2 összterületű egyszintes szociális épület tervezésére pályázatot ír ki.

A nyertes Ajánlattevő feladata a létesítmény dolgozói részére építendő épület komplett tervezési és engedélyeztetési feladatainak elvégzése, az építési engedélyeztetési eljárás lebonyolítása, a kiviteli és szakági tervdokumentáció elkészítése, árazott és árazatlan tervezői költségvetés készítése. A nyertes Ajánlattevőnek feladata a tervezett épület előtti telekrész megtervezése is a parkoló kivételével.

A feladat teljes körű elvégzésének határideje 150 munkanapon belül.

Koncepcióterv készítésének benyújtása: 2024. április 30-ig.
Engedélyeztetési tervek elkészítése: 2024.május 31-ig.
Szakági és kiviteli tervek elkészítése: 2024. július 31-ig.

Az ajánlattételi felhívás dokumentációját az alábbiakban tekinthetik meg>>>

2024, febr, 26