Jövő hét csütörtökön kezdődik a három gyászhét

Jövő hét csütörtökön Támmuz hónap tizenhetedik napja lesz, amelyel megkezdődik a három gyászhét.

Ezen a napon hajnaltól a csillagok feljöveteléig böjtölünk. Támmuz 17-én (שבעה עשר בתמוז) történt a két kőtábla (a rávésett Tíz Parancsolattal) széttörése, megszűnt a “korbán tamid” (a mindennapi áldozat) hozatala a Szentélybe, elégett a Tóra, és bálványt állítottak a Szentélybe.

E tragikus eseményekről való megemlékezésként bölcseink Támmuzban a 17. napot böjtnapnak hirdették, és ettől a naptól kezdve Áv hó 9-ig három gyászhetet tartunk.
Zakariás próféta látomása szerint a jövőben Támmuz 17., Áv 9., Tévét 10. és Tisri 3. (Com Gedáljá) böjtnapok örvendetes és ünnepnapokká fognak válni!

A három gyászhétben régi szokás, hogy felkeressük a temetőket, de ezúttal nem a rokoni sírokat látogatjuk meg, hanem az ott elhelyezett emlékműveket és a nagy rabbik sírjait látogatjuk meg, könyörögve az Ö.való megbocsátó szeretetéért.

2023, jún, 29