Salusinszky András: Miért nem kell mindig félni az egyházi iskolafenntartóktól?

A Telex adott hírt róla, milyen éles és fájdalmas konfliktusokhoz vezetett az a szándék, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség átvegyen fenntartóként egy iskolát a XIII. kerület újlipótvárosi részében. A látszólag helyi, kerületi szintű problémát immár az országos sajtó tárgyalja, és valóban vannak is önmagán jóval túlmutató vonásai.

A Budapesti Zsidó Hitközség szándéka a Herman Ottó Általános Iskola fenntartói jogainak átvételére nem akar semmilyen világnézetet, hitet ráerőltetni senkire, nem ehhez keres intézményes kereteket. Az ilyesmi a zsidóságtól teljesen idegen lenne. Ellenkezőleg: még több világnézeti sokszínűséget kínál majd, még magasabb oktatási színvonalat honosítana meg és egyebek mellett valóban kínálna kapcsolódási felületet a helyi zsidó családok számára is, illetve az együttélés stratégiáit tanítaná „mikrotársadalmán belül”. Mivel mindenki teljesen egyformán fontos, mindenki jól járhatna a váltással.

A bizonytalan korszakokban – és a mi életünk hosszú évek óta ilyen időben telik – a változással szembeni, érthető bizalmatlanság, szorongás még fokozottabb, nem meglepő, ha a Herman Ottó Általános Iskolában is megjelent azután, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség felajánlotta, hogy átvenné az iskola fenntartói jogait. Az utóbbi években, jó évtizedben nagyon nagy mértékben megnőtt az egyházi fenntartók aránya a magyar közoktatásban, és ez a folyamat, miközben vannak jó oldalai is, sokak érzései szerint a közoktatás világnézeti semlegességének biztosítását fenyegeti. Ha ettől tart valaki, akinek a gyereke olyan iskolába jár, amely egyházi fenntartóhoz kerülne, miközben ő eredetileg nem egyházi iskolába szerette volna beíratni a gyerekét, érthető lehet a félelme. Éppen ezért kell eloszlatni, mert ha a félelem agresszióba fordul, szimbolikus kirekesztésbe, annak jóval súlyosabbak a veszélyei hosszabb távon, mint akár a fenntartóváltásnak. Ezért szól ez a cikk az érintett szülőkön kívül, elvben, az egész magyar közvéleményhez.

Ami a legfontosabb (és nem lehet elégszer elmondani): nem zsidó vallási iskolát tervez csinálni a Hermanból a Budapesti Zsidó Hitközség. Nem kell betartani a zsidó vallás előírásait sem a diákoknak, sem a tanároknak, ennek nem is volna semmi értelme. A zsidóság ismeretesen nem térítő vallás, az intézmény, ha átveszi az új fenntartó, nem a térítés eszköze lesz értelemszerűen.

Az iskola zsidó karaktere a kerület történetébe ágyazottan a sokszínűség megtapasztalását kívánja majd elősegíteni, ez fontos pedagógiai hitvallása lenne az általunk elképzelt iskolának. A városrész zsidó múltja és jelene, a hely szelleme beépülne az iskola szellemiségébe, és lehetővé tenné a zsidó hagyomány megismerését azok számára, akiket családtörténetük részben hozzáköt és azokkal, akik egyszerűen csak érdeklődnek egy ókori eredetű kultúra mély belátásai iránt, amely nélkül a kereszténység sem érthető meg egészen. Ezek azonban csak lehetőségek, amelyeket tetszés szerint lehetne nem választani is, bármiféle következmények nélkül. Az iskolának lesz világnézete és az ez a sokféle hagyományt felkínáló, elfogadó nyitottság lenne, de nem mint üres deklaráció, hanem mint napi munka, átélhető tapasztalat.

Ehhez kapcsolódna az a pozitív pszichológiai és pedagógiai hozzáállás, amelyet röviden akár gyerekközpontúságnak is nevezhetünk, a zsidó hagyomány nagyon is gyerekközpontúan tanít, a gyerek érdeklődéseiből, kérdéseiből kiindulva, ezt azóta, persze, a pedagógiai története továbbfinomította, ezt a hozzáállást vesszük át, visszük tovább mi is. A nevelésben a pozitív megerősítés motivációs erejét szeretnénk kihasználni, tovább erősíteni a hatékony és a közösségi életre, munkára egyaránt felkészítő kooperatív technikákat a tudásátadásban, legkivált a nyelvtanításban, amelyben hosszú időre visszamenő szakmai tapasztalatokkal rendelkezem én is, továbbá komoly szakmai kapcsolatokkal, az esetleges átvételt irányító szakmai vezetőként.

A tanárok és a szülők számára egyaránt garancia lehet a jó minőségű, megbízható működésre a BZSH meglévő iskolafenntartói tapasztalata a közoktatás immár minden szegmensében az óvodától a gimnáziumig és a szakképzésig. A tanárok számára a most elmélyülő nemzetközi együttműködési lehetőségek kínálnak komoly esélyeket, amelyekbe a szintén BZSH-fenntartású Külkereskedelmi Technikum mellett, partnerként, a Herman Ottó is részt vehetne. A források a Budapesti Zsidó Hitközségnél garantáltan és valamivel nagyobb mértékben állnak rendelkezésre és a jogszabályi környezet változása miatt előírt többletterhelés egy része is lekerülhet a pedagógusok válláról, az egyházi fenntartó mérlegelési körében maradhat, kisebb terhelés fejében több kreatív oktató-nevelő munkát végezhetnek, elfogadhatóbb bérért, ami egyúttal a tanárhiányt is mérsékelheti.

Átgondolt pedagógiai programmal érkeznénk, gyerekeket és szülőket egyaránt bevonó iskolai légkört kívánunk teremteni, olyan oktatási gyakorlatot, amely a kortárs tanítás módszertani elgondolásain alapul, megbízhatóan és kiszámíthatóan működik, világos elvárásokat támaszt a tanárokkal szemben és számít meglátásaikra, tapasztalatukra az iskola jövőjének tervezésében.

Röviden szólva: nem vallási kényszereket szeretnénk rájuk erőltetni, nem ingatlan alapú vagyonszerzést készítünk elő, az épület tulajdonjogában nem áll be semmiképpen változás, hanem reményeink szerint kölcsönösen előnyös ajánlatot tennénk az iskola „használóinak”, diákoknak, tanároknak, szülőknek egyaránt. Olyan iskolára, amelynek nevelési programja előmozdítja az elfogadás kultúráját, képes közösségi, integrációs ajánlatot tenni a városrésznek az iskolához kapcsolódó, zsidó identitású családjai számára anélkül, hogy bárkire bármit rékényszerítene, vagy bárkit bármiből kizárna. A jelek szerint a magyar iskolarendszerben fontos és növekvő szerepe lesz a belátható jövőben az egyházi fenntartású iskoláknak és a BZSH a Herman iskolában az egyházi fenntartás egy új modelljét szeretné bevezetni, amely akár példaként is szolgálhat más iskolák és egyházak számára az aktuális oktatási helyzetben. Ehhez szeretnénk kérni a szülők mellett a közvélemény bizalmát és figyelmét.

Salusinszky András
igazgató
Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Technikum

 

2023, ápr, 17