Izrael elleni bibliai hadjáratokról szóló beszámolókat igazoltak a tudósok

A Tel Aviv Egyetem (TAU) és a Jeruzsálemi Héber Egyetem (HU) úttörő tanulmánya, amelyben 20 nemzetközi tudós és kutató vett részt, igazolta az Izrael és Júda királyságai elleni egyiptomi, arámi, asszír és babiloni katonai hadjáratokról szóló bibliai beszámolókat.

Az israel21 beszámolója szerint a tanulmány rekonstruálta a Föld mágneses mezejében bekövetkezett változásokat, amelyeket 17 régészeti lelőhelyen rögzítettek Izrael-szerte, és létrehozták a térintenzitás időbeli változási görbéjét, amely tudományos kormeghatározási eszközként használható.

Elmondásuk szerint a Föld mágneses tere a vas mozgásából származik és amikor ez a vas mozog, mindig északra fog mutatni a mező miatt.

A régészeti leletek, például az iszaptéglák és a kerámiaedények ferromágneses ásványokat tartalmaznak apró mágneses jelekkel. Ha ezeket a tárgyakat magas hőmérsékleten égetik el, lehűlésükkor rögzítik a mágneses jelet, amely északi irányba mutat.

Az elmúlt évtizedben a kutatók több száz régészeti tárgy által rögzített mágneses mezőt rekonstruáltak, így a vizsgálatban részt vevő kutatók össze tudták vetni az e pusztítórétegek által rögzített mágneses teret a régészeti leletek által keltezett mágneses mezőivel.

A több évtizede feltárt régészeti leletek, valamint az ókori feliratokból és bibliai beszámolókból származó történelmi információk felhasználásával a kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a vizsgált pusztulási rétegekben rögzített mágneses mezőket, és az adatok felhasználásával egy megbízható új tudományos eszközt kifejleszteni a régészeti kormeghatározáshoz.

Az új datálási módszer egyik legérdekesebb megállapítása Júda királyságának végével kapcsolatos.

Egy régészetileg alátámasztott hipotézis azt sugallta, hogy a babilóniaiak kiirtották Jeruzsálemet és a Júdea lábánál fekvő határvárosokat, de a Negev és a déli júdeai hegyek városait szinte érintetlenül hagyták.

“A legújabb geomágneses leletek megerősítik, hogy a Negev városait több évtizeddel később elpusztították, valószínűleg az edomiták” – mondta a kutatás vezetője.

Egy korábbi, 2020-as tanulmányukban a kutatók úgy rekonstruálták a mágneses mezőt, ahogyan az Áv hónap kilencedikén volt i.e. 586-ban, amikor Nebukadnezár babiloni király lerombolta Jeruzsálemet és az első Szentélyt.

2022, okt, 26