Beköszönt a három gyászhét

Vasárnap Támmuz hónap tizenhetedik napja lesz, amelyel megkezdődik a három gyászhét. Ezen a napon böjtölünk a csillagok feljöveteléig. Támmuz 17-én (שבעה עשר בתמוז) történt a két kőtábla (a rávésett Tíz Parancsolattal) széttörése, megszűnt a “korbán tamid” (a mindennapi áldozat) hozatala a Szentélybe, elégett a Tóra, és bálványt állítottak a Szentélybe.

E tragikus eseményekről való megemlékezésként bölcseink Támmuzban a 17. napot böjtnapnak hirdették, és ettől a naptól kezdve Áv hó 9-ig három gyászhetet tartunk.
Zakariás próféta látomása szerint a jövőben Támmuz 17., Áv 9., Tévét 10. és Tisri 3. (Com Gedáljá) böjtnapok örvendetes és ünnepnapokká fognak válni!

A három gyászhétben régi szokás, hogy ilyenkor felkeressük a temetőket, de ezúttal nem a rokoni sírokat látogatjuk meg, hanem az ott elhelyezett emlékműveket és a nagy rabbik sírjait keressük fel, könyörögve a Mindenható megbocsátó szeretetéért.

A böjt vasárnap éjjel 02:51-től este 21:05-ig tart.

2022, júl, 14