Ajánlattételi felhívás a BZSH Amerikai úti konyhaüzem áthelyezésére

Ajánlattételi felhívás a BZSH Amerikai úti konyhaüzem áthelyezésére.

Ajánlatkérő:
Budapesti Zsidó Hitközség
székhelye: 1075 Budapest, Síp u.12
képviseli: Dr. Kunos Péter

E-mail: valastyanl@szeretetkorhaz.hu

Kapcsolattartó:
Valastyán László operatív igazgató/+36-30-9000751/

Ajánlatkérés tárgya:
„BZSH Amerikai úti konyhaüzem áthelyezése „

Ajánlatok értékelése és szerződéskötés:
Ajánlatok értékelése során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő kerül kiválasztásra. A kiválasztott nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlattétel módja:
Az ajánlatot az 1. számú táblázat szerint kérjük megadni. Mellékelt költségvetési táblák kitöltésével.
A felkért ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlatkérés mellékleteként kiadott „ajánlati nyilatkozat”-on kell megtenni, az azon feltüntetett pontok és adatok hiánytalan kitöltésével és e-mailban az ajánlatkérésben meghatározott határidőre eljuttatni az ajánlatkérőnek, csatolva az árazatlan költségvetés kitöltött változatát.

Benyújtási határidő:
2022.05.15. 15.00. óra

Helyszíni bejárás:
2022.05.05. 10.00

Egyéb információk:
Az ajánlat összeállításának valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli, annak megtérítésére semmilyen esetben sem kötelezető az ajánlatkérő.
Az ajánlattevőnek az eljárásban adott ajánlatát 120 napig köteles fenntartania.
A kiadott dokumentumok nem teljes körű kitöltése vagy határidő után való benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a benyújtott ajánlati nyilatkozat alapján bírálja el.
Melléklet: 1. számú melléklet: Ajánlati nyilatkozat


Budapest, 2022.04.28.

Valastyán László
operatív igazgató


Műszaki leírás>>>
Áttervezési dokumentumok – mosogató>>>
Áttervezési dokumentumok – tejes konyha>>>
Anyagkiírás gépészet>>>
Ajánlati összesítő>>>
Ideiglenes átépítés>>>
Légtechnika>>>

2022, máj, 03