Ma délután tartja online közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlésére ma délután 16 órakor kerül sor, a járványhelyzet miatt Zoom-on.
Napirendi pontok:
1. A BZSH 2022. évi költségvetésének megtárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),
2. Ingatlanértékesítési ügyek megtárgyalása és határozathozatal (előadók: dr. Kilián Tibor és dr. Kunos Péter)
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük a küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.
A közgyűlésen csak a közgyűlési tagok vehetnek részt.
A közgyűlésen elhangzottakról természetesen élő szöveges tudósításban beszámolunk facebook oldalunkon.