Elfogadta BZSH közgyűlése a 2022. évi költségvetés tervezetét

Csütörtökön tartotta online közgyűlését a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) közgyűlése.
A 2021-es évről szóló elnöki beszámoló során Mester Tamás elnök köszönetet mondott az intézményvezetőknek, munkatársaiknak az éves beszámolók elkészítéséért, és az elmúlt évben végzett munkájukért.
A beszámolók alapján a BZSH valamennyi zsinagógai körzete jól alkalmazkodott a járványhelyzet okozta körülményekhez.
Oktatási intézményeink is eredményes évet zártak, az óvodától a felsőoktatási intézményünkig mindenhol bővült a gyerekek, illetve a hallgatók száma.
Mester Tamás szót ejtett az üzemeltetési területen a jövőbeni bővítési lehetőségről, kiváltképpen a Kozma utcai temetőről.
Az elnöki beszámolót követően Gönczi Péter, a Krízismenedzsment vezetője számolt be az elmúlt év tapasztalatairól, majd dr.Assaf Shemesh a Szeretetkórház igazgatója tájékoztatott a járványhelyzet jelenlegi állásáról.
Ezt követően hosszas megbeszélést követően több tárgyban szavaztak a közgyűlési tagok:
A pandémiás helyzetre tekintettel, és a megváltozott turisztikai bevételre – a BZSH egyszeri jelleggel a 2022. évre a turisztikai bevételre javasolt megosztási arányt 30 igen, 3 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadta.
A BZSH Képviselőtestülete a BZSH 2022. évi költségvetés tervezetét – a Számvizsgáló Bizottság véleményére figyelemmel – az írásbeli előterjesztéssel egyezően 35 igen, 2 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta.
A BZSH Képviselőtestülete 36 igen, 2 nem és 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a 6/2019. (02.04.) számú elöljárósági határozatnak megfelelően a MAZSIHISZ mint Eladó a BZSH mint Vevő között 25350/1/A/12 hrsz. alatt felvett Victor Hugo utca 24/a. III/2 szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló ingatlan adásvételi szerződést pótlólag jóváhagyja.
A grémium 38 igen, 2 nem, 2 tartózkodás a 6/2019. (02.04.) számú elöljárósági határozatnak megfelelően a Budapest XIII. ker. Önkormányzat és a BZSH között a 1132. Budapest, Victor Hugo utca 24/a. III/2 szám alatti ingatlan, és a 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 3. 5. emelet 1. sz alatti ingatlanok cseréjére irányuló szerződést pótlólagosan jóváhagyta.
Végezetül 32 igen, 2 nem és 7 tartózkodás mellett úgy határozott a közgyűlés, hogy a BZSH tulajdonát képező a 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 3. 5. emelet 2. sz alatti 94 nm-es „raktár” valamint a 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 3. 5. emelet 2./A sz alatti 219 nm-es „raktár” megjelölésű 219 nm alapterületű és 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 3. 5. emelet 1. sz alatti ingatlanok elidegenítését a Prémium Otthon Kft. javára jóváhagyja.
A közgyűlés Szerdócz Ervin főrabbi záróimájával ért véget.