Ma este felhangzik egyik legszebb imánk, a Kol Nidré

Ma este beköszönt Jom Kippur ünnepe. Legszentebb ünnepünk minden évben este köszönt be, ráadásul egy jellegzetes imával, költeménnyel, a Kol Nidrével (כָּל נִדְרֵי) veszi kezdetét. Ebben az évben 18:32-kor kezdődik az ünnep.
Az ünnep előestéjén hagyományos ősi dallammal, egyre emelkedettebb hangerővel felhangzó imádság, a Kol Nidré sajátos hangulatot kölcsönöz Jom Kippur estéjének.
A Kol Nidré valójában nem is imádság, inkább egy ünnepélyes nyilatkozat, amely az esztendő során meggondolatlanul tett fogadalmak és ígéretek feloldását szolgálja. (Vigyázzunk, ebben az esetben is csak Isten vagy önmagunk esetére vonatkozhat a feloldás, nem embertársainknak tett ígéreteinkről van szó!) Az imát a kántor háromszor egymás után énekli el, ennek is hagyományos, mondhatni misztikus oka van. Mielőtt azonban elhangzana, a rabbi, kezében Tóra-tekerccsel körbejárja a zsinagógát, és zsoltárverseket mond. Majd egy elöljáró társával a kántor mellé áll, hogy így rabbinikus bíróságot (bét dint) alkossanak. Erre azért van szükség, mert “bíróságként” felhatalmazzák a községet, hogy ezúttal (egyszer az esztendőben) a hitehagyott zsidókkal együtt imádkozzanak.
A Kol Nidré imádság nem tiszta héber, hanem inkább arámi nyelvű, mert több, mint 2000 esztendővel ezelőtt, amikor ez az ősi ima keletkezett, a nép nyelve az arámi volt, és arra törekedtek, hogy azt mindenki megértse.

Kol Nidré dallamai az egyik legszebbek a zsidó liturgiában, tökéletesen illenek Jom Kippur bensőséges hangulatához:

כל נדרי ואסרי ושבועי וחרמי וקונמי וקונסי וכנויי, דנדרנא ודאשתבענא ודאחרימנא ודאסרנא על נפשתנא מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. בכלהון איחרטנא בהון. כלהון יהון שרן. שביקין, שביתין, בטלין ומבוטלין, לא שרירן ולא קימין. נדרנא לא נדרי, ואסרנא לא אסרי, ושבועתנא לא שבועות

2018, szept, 18