Benjamin óvoda és bölcsöde

benjaminovoda

A Benjaminban együtt gyakorolják, tanulhatják a gyerekek a zsidó kultúra értékeit, hagyományait, szokásait, s egyben teljes mértékben betöltve az óvoda szokásos funkcióját is. A folyamatos napirenden belül a játék segítségével „tanítják” azokat a tudástartalmakat és zsidó hagyományokat, amelyek alapjául szolgának a zsidó életmódnak. A hétköznapokban az óvoda dajkái pedagógiai asszisztensi feladatokat látnak el. Vegyes csoportokban dolgoznak, mert az óvoda irányvonala, hogy a különböző korosztályok együttes életéből fakadó lehetőségek és élmények nagyon jó hatással vannak a személyiség fejlődésére. A családias légkör megteremtésével elérték, hogy az óvoda „nyitott szelleme” a családok felé is kisugárzik.

Előtérbe helyezték a játék munka tanulás hármas eszközrendszerén belül a játékot, ugyanakkor törekszenek arra, hogy e három tevékenység ne különüljön élesen el a gyakorlatban.

Az óvodába járó gyermekek Budapest egész területéről, illetve esetenként külföldről járnak az intézménybe egész vagy részidőt töltve az óvodában.
Olyan iskolaérett gyerekeket szeretnének nevelni, akik jól ismerik a magyar kultúrát, melyben élnek, ugyanakkor természetessé válik zsidóságuk is és az ebből fakadó sajátosságok szokássá válnak. Elsősorban tehát fontosnak tartják a zsidó identitás erősítését, de egyben a magyar társadalomban való élés tényét is. Ebből következően meg kell találni, helyzetükből fakadóan különösen hangsúlyossá kell, hogy váljon a másság elismerése, annak nevelése, a türelem, kivárás, az empátiára nevelés, melynek a napi szintű szituációk megoldását segítik elő. Az öntudat és a tolerancia együttes érvényesülésével alakulhat ki a gyerekekben a szabadságtudat, ugyanakkor az alkalmazkodás igénye és képessége is.

Az óvoda nem kifejezetten vallásos. Tekintve azonban, hogy a zsidó hagyományok és életmód szorosan összefügg a vallási, tradicionális szokásokkal, a gyerekek megismerkednek a biblia egyes elemeivel. Az egyes ünnepek alkalmával megtanulják a dalokat, táncokat, amelyeket a zsidóság hagyományosan ilyenkor énekelni szokott. Hallgatnak meséket, történeteket és megtanulnak egy-egy héber nyelvi kifejezést is.
Az ünnepeket természetesen közösen tartják a szülőkkel.

Cím: 1142 Budapest, Ungvár u. 12.
Telefon: +36 30 695 6625
E-mail: benjamin@bzsh.hu
Igazgató: Bőczén Zsuzsa