November 30-án tartja következő közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) éves közgyűlését 2023. november 30-án, csütörtökön 16 órakor
tartja a Síp utcai székház Dísztermében.

A közgyűlés kezdete előtt nyitóimára kerül sor. Hat fő napirendi pontot kell megtárgyalnia a közgyűlésnek.

A napirendi pontok:
1. A BZSH 2024. évi költségvetési terv tárgyalása, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),

2. Az SZB állásfoglalása a BZSH 2024. évi költségvetési tervről, határozathozatal az 1. napirendi pontról (előadó: dr. Héber Gábor),

3. A BZSH elöljáróságának határozati javaslata a Képviselő Testület részére a BZSH Alapszabályának módosítására (előadó: dr. Kilián Tibor)

4. A BZSH tisztségviselőinek megválasztása: 1 elöljárósági tag, 5 választási bizottsági tag és 2 SZB tag (előadó: Róth László)

5. Ingatlanértékesítési ügyek (előadó: Ács Tamás és dr. Kunos Péter),

6. Különfélék

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.

2023, nov, 14