Következik a megtérés szombatja (שבת תשובה)

Éppen csak, hogy beköszöntött az új, 5784-es zsinagógai esztendő, máris készülhetünk Jom Kippurra, és a Megtérés szombatjára.

Ros Hasana és az Engesztelés napja közötti időszakot a 10 bűnbánó napnak nevezik. Ennek szombatja, amely Jom Kippurt megelőzi a megtérés szombatja (שבת תשובה).
Nevét Hosea próféta háftárájából nyerte “Térj meg ó Izráel az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez, mert elbotlottál a te bűnödben…”

Ez az időszak komoly, de nem szomorú. Az egyén, a közösség, a világ sorsáról döntenek, de ott a remény: az Örökkévaló megbocsájt és döntése, ha megbánásunk őszinte, kedvező lesz.

Mózes szavai is e gondolatot sugallják:” Vájélech Moshe”(וילך משה) – elment Mózes azzal a tudattal, hogy Izrael megbánja bűneit, az Örökkévaló megbocsájt és “Am Jiszroél Cháj”, a zsidó nép megmarad, élni fog, Mózes végrendelete szerint folytatja életét.

2023, szept, 19