A BZSH ajánlattételi felhívása kóser étterem és élelmiszerbolt üzemeltetése céljából

Ajánlattételi felhívás: „A Síp utca 12. szám alatti üzlethelyiség bérlete, kóser étterem és élelmiszerbolt üzemeltetése céljából” tárgyú versenyeztetési eljárásban. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ

 

Az ajánlat benyújtásának meghosszabbított határideje: 2023. október 13. péntek, 14.00 óra. Az ajánlatok felbontására 2023. október 16-án, kedden délelőtt 10.00-kor kerül majd sor.

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) jelen Ajánlattételi felhívása, továbbá a jelen felhívás elválaszthatatlan részét képező részletes pályázati anyag (amelynek megküldését az Ajánlatkérő a jelen felhívásban foglaltak szerint biztosítja) alapján ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre az alábbi versenyeztetési eljárás keretében.

1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI:
Ajánlatkérő: Budapesti Zsidó Hitközség
Székhelye: 1075 Budapest, Síp utca 12.
Képviselője: dr. Kunos Péter, ügyvezető igazgató

2./ A FELHÍVÁS TÁRGYA:
A Síp utca 12. szám alatti üzlethelyiség bérlete, kóser étterem, élelmiszerbolt üzemeltetése céljából.

3./ AZ ELJÁRÁS JOGCÍME:
Ajánlatkérő jelen Ajánlattételi felhívás közzétételével nyilvános eljárást kezdeményez saját eljárásrendje alapján a tárgyban. A beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

4./A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT, ÉS A MEGKÖTENDŐ SZERZŐDÉS LEGFŐBB FELTÉTELEI:

A beszerzés tárgya, amelynek feltételeire az ajánlattevő ajánlatának ki kell terjednie:

– Magyarország, 1075 Budapest VII. ker., Síp utca 12. szám alatti épületben, az épület kapujával szemben állva, attól jobb oldalt elhelyezkedő 152 m2 alapterületű, jelenleg a Kosher Deli étteremnek otthont adó üzlethelyiség (a továbbiakban: Ingatlan) bérbeadása a kóser előírások szerint működő, európai színvonalú étterem, cukrászda, élelmiszerbolt üzemeltetése céljából,

– az élelmiszerbolt, étterem működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszközök (a továbbiakban: tárgyi eszközök) bérbeadása,

– a bérleti szerződés megkötésének időpontjában meglévő árukészlet megvásárlása beszerzési áron.

A megkötendő szerződés időtartama:

A jelen pályázat keretében az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel öt éves határozott időre szóló bérleti szerződést köt, amely bérleti szerződés tervezete a részletes pályázati anyagban található. Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával a bérleti szerződés tervezetét elfogadja, és tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a részletes pályázati anyagban megtalálható bérleti szerződés kerül megkötésre.

Az öt éves határozott időtartam alatt a bérleti szerződés (rendes) felmondással kizárólag a bérleti szerződésben meghatározottak szerint mondható fel; az öt éves határozott időtartam elteltével a felek közös megegyezése alapján van lehetőség a szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására.

Az ajánlat benyújtásának meghosszabbított határideje: 2023. október 13. péntek, 14.00 óra.

Az ajánlatok felbontására 2023. október 16-án, kedden délelőtt 10.00-kor kerül majd sor.

A TELJES PÁLYÁZATI DOKUMENTUM>>>

2023, szept, 18