Következő hetiszakaszunk: Röé (ראה)

roehetisEzen a héten a Röé (ראה) szidráját olvassuk fel a zsinagógákban. A hetiszakasz elnevezésének jelentése: “lásd”.

Látnotok kell, elétek lesz helyezve áldás és átok. Áldás, ha hallgattok az Ö…való szavára és átok, ha süket fülekre találnak a Mózes által most elmondott parancsolatok. Szabad a választás, de tanácsolják, válaszd az életet. Ez utóbbi szavak a Tóra egyik legfontosabb gondolatát fejezik ki. Fizikailag az Ígéret földjén az áldást a Gerizzim hegye, az átkot az Ébál hegye szemlélteti.

Az V. könyv következő részében az alábbi kérdésekkel foglalkozik Mózes:

1. Vallásos intézmények és istentiszteletek (XII. fejezet 1. versétől XVI. fej. 17. verséig)
2. Kormányzati kérdések és államügyek (XVI. fej. 18., XVIII. fejezet végéig)
3. Büntető törvények (XIX. fej. 1. versétől XXI. fej. 9. verséig)
4. Családi élet (XXI. fej. 10. versétől XXV. fej. végéig)
5. Zsengék, tizedek és ehhez kapcsolódó imádságok (XXVI. fejezet.)

A tiszta áldozatok bemutatását megjelölt helyen megfelelő időben kellett megtenni. Előtte megtisztítva az áldozati helyet a pogány kultusz nyomaitól.
“Ne tegyétek így az Örökkévalóval”. E mondatból bölcseink azt a következtetést vonták le, hogy a Mindenható nevét nem szabad letörölni. Ezért a megrongálódott tekercseket, szentiratokat összegyűjtötték, és a naptól elzárták egy helyre. Az ilyen zárt iratot Genizának nevezték, Kairóban fedeztek fel híres geniza gyűjteményt, amelynek egy részét Budapesten őrzik. Scheiber Sándor tudós professzor és csapata sokat dolgozott a megsérült szövegek megfejtésén, fordításán. Napjainkban szokás a megrongálódott imakönyv lapokat, Tóra tekercseket a rajtuk lévő Isten nevei miatt ünnepélyesen eltemetni.

A hetiszakasz sorolja fel – a Tórában másodszor – az ehető állatokat, hangsúlyozva ismérvüket. Négylábúaknak, hasított pata és kérődző a követelményi, a halaknál az uszony és pikkely.

2023, aug, 07