Aktuális szombatunk: Sábát Párá (שבת פרה)

Az előttünk álló Sábesz a négy különleges Szombat egyike, nevezetesen a Sábát Párá (שבת פרה), askenáz kiejtéssel Sábesz Póró, azaz a vörös tehén törvényének szombatja.

Ilyenkor a hetiszakaszon kívül felolvassák a máftir részére Mózes 4. könyvének 19. fejezetét.

A Pészachot megelőző négy szombatot különleges szombatként titulálja a zsidóság. Különlegességük abból fakad, hogy a megszokott tórai és haftarai részen kívül, még egy plusz szakaszt is felolvasnak, melyeknek neve megegyezik a különleges szombat nevével.

A plusz szakasz tartalma: A vörös tehén és annak hamvával kevert tisztítóvíz. Ilyenkor a prófétai szakasz Jehezkél könyve 36. fejezetének 16. versétől a fejezet végéig terjed. Tartalma: a nép megtisztulása lélekben is.

A legtöbben a Szentély idejében Pészach előtt tisztálkodtak az áldozat bemutathatóságának kedvéért, ez adja meg ennek a szombatnak jellegét. Aki nem volt tiszta az nem ehetett a pészachi áldozatból.

2023, márc, 10