Pályázati kiírás a Mazsihisz Szeretetkórház gazdasági vezető beosztásának ellátására

A MAZSIHISZ Szeretetkórház pályázatot hirdet a MAZSIHISZ Szeretetkórház
gazdasági vezető/igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A munkáltató megnevezése:
MAZSIHISZ Szeretetkórház

A vezetői beosztás megnevezése:
gazdasági vezető/igazgató (magasabb vezető)

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony ESZJTV.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre, / 4 hónap próbaidővel/

A munkavégzés helye:
1145 Budapest, Amerikai út 53-55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok fegyelembe vételével. Ellátandó feladatok: – az egyházi szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, – az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, – az intézmény éves költségvetésének és az előírt év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, – a bizonylati fegyelem ,a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Fő feladatok

            * kórház gazdálkodásának teljeskörű irányítása

            * könyvelési és bérszámfejtési folyamatok irányítása

            * kontrolling rendszer kiépítése és irányítása

            * támogatáskezelési feladatok irányítása

            * kötelező számviteli szabályzatok elkészítése és azok folyamatos karbantartása

            * analitikus nyilvántartások folyamatos felügyelete.

            * havi, negyedéves és éves jelentések elkészítése a fenntartó és egyéb szervek pl. állam stb. felé

            * a kórház éves költségvetési tervezésben való részvétel

            * folyamatos kapcsolattartás a kórház könyvvizsgálójával, a fenntartó gazdasági vezetésével és a társ szervezeti egységekkel

Illetmény és juttatások:

Megállapodás alapján, figyelemmel az ESZJTV vonatkozó szabályaira

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogaival rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.
 • Szükséges végzettségek:
 • Felsőfokú gazdasági végzettség (legalább BA szint, MA előnyt jelent)
 • Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • Legalább  3 éves gazdasági vezetői/főkönyvelői tapasztalat          

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Adótanácsadói, TB ügyintézői és okleveles könyvvizsgálói képesítés
 • Legalább 5 év egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat,
 • Legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 • Egészségügyi finanszírozási rendszerben szerzett tapasztalat,
 • Computrend ügyviteli program ismerete
 • Orgware munkaügyi és bérszemfejtői program ismerete
 • Zsidó hagyományok ismerete, illetve az aktív hitközségi tagság és rabbi/egyházi vezető ajánlása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a ESZJTV szerinti összeférhetetlenségi ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további az igazgatosag@szeretetkorhaz.hu e-mail címen igenyelhető. A pályázat beadási határidejének szempontjából az elektronikus érkeztetés az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton az igazgatosag@szeretetkorhaz.hu email címre kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a betöltendő munkakör feladatait érintően a MAZSIHISZ ügyvezetője és a MAZSIHISZ Szeretetkórház főigazgatója dönt a jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • MAZSIHISZ-BZSH elektronikus felületei

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársnál kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.szeretetkorhaz.hu oldalon olvasható.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Az adatkezelési tájékoztató a Szeretetkórház honlapján elérhető.

2022, máj, 25