Május 26-án tartja online közgyűlését a BZSH

A Budapesti Zsidó Hitközség következő közgyűlését 2022. május 26-án, csütörtökön 16 órakor tartja Zoom-on.
A közgyűlés kezdete előtt nyitóimára kerül sor.

Napirendi pontok:

  1. A BZSH 2021. évi költségvetési zárszámadásának tárgyalása, a Számvevő és Számvizsgáló Bizottság véleménye, felmentvény megadása az ügyvezető igazgató és az elnök részére, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter, Paszternák Tamás és dr. Balogh Pál)
  2. Különfélék,

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Közgyűlés tagjainak több mint fele jelen van.
Kérjük a küldötteket, hogy jelenlétükkel a közgyűlés határozatképességét folyamatosan biztosítani szíveskedjenek.
A közgyűlésen csak a közgyűlési tagok vehetnek részt, ők Zoom belépési jogosultságukat a közgyűlés előtt e-mailben kapják meg.

A közgyűlésen elhangzottakról természetesen élő szöveges tudósításban beszámolunk facebook oldalunkon.

2022, máj, 16