Következő hetiszakaszunk: Ködosim (קְדֹשִׁים)

Ezen a héten a Ködosim (קְדֹשִׁים) hetiszakaszát olvassák fel a zsinagógákban. A szakasz elnevezésének jelentése: szentek.
A bevezetésből is kitűnik, hogy nagyon fontos kérdések és parancsok sora hangzik el a felolvasás alkalmával. Megszoktuk a következő bevezető formulát: “az Örökkévaló szólt Mózeshez, beszéljen Izrael gyermekeivel”. Most azonban a formula bővül egy fél mondattal “beszélj Izrael gyermekeinek egész közösségével. Mindenkihez kell tehát szólni. Nem kevesebbről van szó, minthogy “Szentek legyetek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló”.

Meglepő követelmény emberekkel szemben, de a részletezés megnyugtathatja a kétkedőket.
A Tóra emberi léptékkel mér, az első elvárás a szülők tisztelete és a szombat megtartásának figyelmeztetése. A szidrában 13 ún. “tedd” micva {parancsolat) és 38 tiltó micva találtatik. Bölcseink tudni vélik, hogy a 10 ige mind megtalálható a versekben. Az I. és II. parancsolat a 4. versben, a III. a 12-ben, a IV-V. a 3-ban, a VI. a 16.-ban, VII. a 29-ben, a VIII. a l1. versben, a IX. a XII-ben, és 16.-ban, a X. a 18. versben.

Alapvető fontosságú a szociális érzékenység. Az aratásnál széleket kellett hagyni, hogy a szegényeknek jusson élelem, az elhullott kalászt nem volt szabad feldszedni, ugyanúgy, a szőlőszemeket is a földön kellett hagyni. De a jogban nem lehetett a szegénynek igaztalanul kedvezni, mert “igazságot, igazságot kövess.”

“A cél szentesíti az eszközt” hazug mondás, mert nincs az a szent cél, amelyet igazságtalansággal szentesíteni lehetne. Viszont a tekintély, a hatalmasság sem záloga az igzaságnak. A béres munkadíját nem szabad visszatartani. A szentség alatt tehát – mint e néhány példából láthattuk és az alábbiakban látni fogjuk – az írás az erkölcsöt érti. Bizonyítja ezt a hetiszakasz megannyi parancsa, utasítása.

2022, máj, 02