Következő hetiszakaszunk: Ácháré Mot (אחרי מות)

Ezen a héten az Ácháré Mot(אחרי מות), askenáz kiejtéssel Ácháré Majsz hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. Áháron két fia – mivel idegen tüzet vittek a Szentek Szentjébe – holtan esett össze. Mintha villám sújtotta volna Őket.


A tragédia után történt, hogy az Örökkévaló utasítást adott a kohanitáknak Áháron leszármazottjainak, hogy mikor és milyen körülmények között, milyen öltözetben léphetnek be a Szentek Szentéjébe. Egyszer egy évben az Engesztelés Napján, Jom Kipurkor.

Szó esik a két kecskebakról, melyekre sorsot húztak, az egyiket feláldozták, a másikra ráolvasták Izrael közösségének bűneit és elbocsátották a pusztába. Azazélnak nevezték. Innen a bűnbak elnevezés. Lehet, hogy az Azazél egy szikla neve volt, ahonnan a kecskebakot a mélybe taszították. Mivel a Jom kipuri szertartásokat részletezi a hetiszakasz, ez a rész a Szombatok Szombatjának, az Engesztelésnapjának ünnepi Tóra olvasmánya is.

A szidra második részében a családi élet tisztaságáról, a kívánatos és tiltott hazásságokról, viszonyokról, a fajtalankodás elítéléséről beszélünk, jelezve, hogy az erkölcsi élet szeplőtlensége a bűnbocsánat fontos feltétele.

2022, ápr, 25