Pészach négy félünnepi napját tartjuk

Pészach harmadik, negyedik, ötödik és hatodik napja félünnep, azaz chol hámoéd (חול המועד), amelyre enyhébb szabályok vonatkoznak, mint az első kettő és az utolsó két főünnepi napra.

Ezek a napok is ünnepélyesek, ám sokban a hétköznapokhoz hasonlatosak, hiszen ilyenkor használhatjuk az elektromos berendezéseket, utazhatunk, főzhetünk, vásárolhatunk. Ilyenkor megengedett a munkába járás is.
Az ünnepre vonatkozó speciális előírások, mint a peszáchi kovászos tilalom ilyenkor is érvényben van.

A zsinagógákban az adott ünnep liturgiája szerint imádkoznak, járványmentes időszakban ilyenkor Tórát olvasnak és elmondják a hálél és a muszáf imát. Bizonyos közösségekben felveszik a tfilint az ima első részében, máshol (főleg haszid és keleti közösségekben) azonban tfilin nélkül imádkoznak félünnepeken.

2022, ápr, 18