Beköszönt Niszán hónapja

Pénteken este köszönt be Niszán (ניסן) hónapja, mely a zsidó naptár első hónapja a Bibliai (Niszántól kezdődő) hónapok tekintetében, és a hetedik hónap a hagyományos Tisritől kezdődő hónapok számolásában.

Niszán teljes hónap, mindig 30 napból áll, és általában márciusra vagy áprilisra esik. Csillagképe a bárány, kos. Ebben a hónapban kost áldoztak a Bét Hámikdás, a Jeruzsálemi Szentély idejében, amelyet “korbán pészáchnak” (קרבן פסח), pészáchi áldozatnak neveztek.

A babilóniai fogságból Izraelbe visszatért zsidók, Ezra és Nechemjá idejében “fogadták örökbe” a Niszán elnevezést, miután a hónap neve asszír/akkád nyelven: “niszánu”.
A Niszán név a Bibliában, az Eszter Könyvében és a Nechemjá Könyvében fordul elő, de egyes apokrifokban is megtalálható.

A Talmud szerint Niszánban teremtette az Örökkévaló a világot, és népünk ősatyái is ebben a hónapban születtek.
Niszán első napja a királyok újéve. Izrael királyai Niszántól kezdve számolták királyságuk éveit. Niszán az ünnepek újéve is, mert Pészách ünnepe a zarándok-ünnepek közül az első.

2022, márc, 29