Elhunyt az OR-ZSE szeretett oktatója

Kedd hajnalban elhunyt Deutsch Gábor, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, a korábbi Országos Rabbiképző Intézet szeretett oktatója.
A mindenki által tisztelt, nagy tudású tanár halálhírét az OR-ZSE saját honlapján közölte.

Törékeny, jámbor alakja úgy él valamennyiünk emlékében, mint a zsidó vallási ismeretek szerény, szelíd és szeretetteljes szaporítója, lankadatlan terjesztője, aki mindenkihez a föltétlen elfogadás, felebaráti szeretet lelkületében fordult, szavait a megszólított lelki épülésére gondosan megválogatta, hallgatóit magát pedig kíváncsiságukat fölébresztve a tapintat féltő óvatosságával irányította. Tudása nem csak a zsidó vallás apró részleteit ölelte föl, de a negyvenes évek közepétől kezdődő korszak minden egyes, a budapesti zsidó vallási életet kísérő eseményt, személyt is.

Deutsch Gábor, vagy ahogy mindenki hívta Deutsch bácsi egy vallásos, autentikus tanár volt, egykori diákjai mind szeretettel és megbecsüléssel gondoltak rá mindvégig. Hosszú oktatói pályája során mindenkihez kedves volt, segítőkészsége határtalan volt mind az osztálytermekben, mind azokon kívül. Számos generáció nőtt fel a tanításán, távozásával egy valóban “igaz embert” veszített el a zsidó közösség.

Deutsch Gábor temetése 2022. március 23-án, szerdán 12.00 órakor lesz a Kozma utcai zsidó temetőben. Búcsúztatják dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rector emeritus-a és Fekete László főkántor.

Emléke legyen áldott!
ברוך דיין האמת

2022, márc, 22