Vasárnap beköszönt a TuBisvát (טו בשבט)

Már készülhetünk következő ünnepünk,  Tu BiSvát (טו בשבט) köszöntésére. Svát hónap tizenötödike, azaz Tu Bisvát a fák újéve a Misna szerint. Ebben a polgári évben január 16-án, vasárnap köszönt be az ünnep.
Izraelben e naptól számítják a gyümölcstermő fák tizedével kapcsolatos előírásokat a három vagy az idősebb fák esetén.
A fák ünnepének is nevezik e napot, mert Izraelben ekkor kezdődik a fák rügyezése, némelyek virágzása is. A fák új életre kelnek, ez újjászületésük napja, miként e nap az izraeli parlament, a Kneszet születésnapja is.
1949-ben Tu BiSvát napján nyitotta meg Hájim Weizmann a Kneszet első ülésszakát és kezdődött meg a parlamenti munka.
Ezt a napot az ültetés ünnepének is hívják, hiszen Izraelben e napon fákat ültetnek. Ezt a szokást Zeév Jeávec rabbi vezette be, amikor Zihron Jáákov mosávban 1892-ben először ültetett fákat tanítványaival e napon. A fák ültetésnek egész “kultusza” alakult ki azóta. Bölcseink is nagy jelentőséget tulajdonítottak a fák ültetésének.
“Rabbán Johánán ben Zákáj mondta: Ha facsemetével a kezedben állsz mikor megérkezik a Messiás, először a fát ültesd el, s csak utána köszöntsd Őt!”
Ilyenkor hétféle terményből szokás enni, amellyel a Tóra Izrael földjét jellemzi. E hétféle termények a következőek: búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajbogyó, méz (datolya).
Vannak olyan közösségek ahol tizenötféle gyümölcsöt esznek, utalásul a hónap tizenötödik napjára.
Újabb keletű szokás, a kabbala művelőinek kezdeményezésére Cfát városából a XVI. századtól kiindulóan, hogy egy meghatározott rend szerint, a peszáhi hágádához hasonló forgatókönyv segítségével, történetek, dalok és négy pohár bor kíséretében megemlékezünk a fákról, a természet gyönyörűségeiről, az Ö.való csodáiról. E szertartás Izraelben közismertebb, de lassan Magyarországon is teret nyer, melyet Tu BiSvát szédernek nevezünk.
Tu BiSvát ünnepe, Svát hónap 15-én köszönt be, azaz január 16-án vasárnap, és 17-én hétfőn ünnepeljük a fákat, illetve terméseiket a zsinagógákban, illetve a zsidó otthonokban.