Következő hetiszakaszunk: Vájigás (וַיִּגַּש)

Ezen a héten a Vájigás hetiszakaszát olvassuk fel, a szidra elnevezésének jelentése: “előlépett”. Mármint Jehuda, aki ellenezte annak idején testvére bántalmazását, ezért javasolta az eladást.
Előlépett(וַיִּגַּש) és elmondta híres védőbeszédét Benjáminért, amely annyira meghatotta Józsefet, hogy nem is bírt uralkodni érzelmein, leleplezte magát és keblére ölelte testvéreit.
A zokogó hangja elhallatszott a királyi udvarba, és a fáraó meghívta József atyját és a testvéreket, családjukat, hogy telepedjenek le Egyiptomban, élvezzék azokat a javakat, melyet József segítségével halmoztak fel.
E mondatnak, hogy “előlépett Jehuda” más olvasata is van. Jehudáról nevezték a kettévált ország déli részét, Júdeát. A királyok származtak e törzsből és népünk – vallásunk – harmadik megnevezése a héber Izrael gyermekei (izraelita) mellett a zsidó szó is e névből vezethető le.
A király tehát meghívta Jákobot és családját, hogy jöjjenek le Egyiptomba, mert Kánaán országában, vagyis a mai Izraelben mindig felmegyünk, még a Kilimandzsáróról is felmegyünk Jeruzsálembe.
Jákob és családja elfogadta a meghívást, és letelepedett Egyiptom egy tartományában Gosen földjén. Asszonyokat nem számítva 70 férfi érkezett Fáraó birodalmába, nagy tisztelet és megbecsülés közepette. Ez történelmi lépés volt, új fejezet a krónikák lapjain.

2021, dec, 06