Működési kockázatok csökkenése a Budapesti Zsidó Hitközségnél

A Budapesti Zsidó Hitközség mint köznevelési és szociális intézmények egyházi fenntartója az intézkedési tervben vállalt feladatokat végrehajtotta, a működésből eredő kockázatokat csökkentette, ezáltal a közpénzügyi helyzete javult.
A szociális gondoskodást igénylők védelme, a kapcsolódó feladatok ellátása, valamint a köznevelési feladatok ellátása az Alaptörvényben meghatározott, a társadalom szempontjából fontos tevékenységek. Jogszabályok teszik lehetővé, hogy államháztartáson kívüli szervezetek – köztük az egyházi szervezetek – által fenntartott intézmények is végezzenek szociális és gyermekvédelmi, illetve köznevelési feladatokat. Mindehhez a központi költségvetés évente jelentős összegű támogatással járul hozzá. Az államháztartáson kívüli, humánszolgáltatást végző intézmények az igényelt közpénzekből társadalmilag hasznos, közösségteremtő, közérdekű tevékenységet végeznek, illetve közfeladatokat látnak el.
Az 1950-ben létrejött Budapesti Zsidó Hitközség a magyarországi zsidóság budapesti „egyházkerülete”, amely 2012-től a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége belső egyházi jogi személyeként működött. Tizenöt zsinagóga, illetve imaház tartozott hozzá, ami alapján ugyanennyi templomi körzetre bontva működött a fővárosban. A Budapesti Zsidó Hitközség bevett egyház, amely szerepel az egyházi jogi személyek nyilvántartásában.
A Budapesti Zsidó Hitközség, mint fenntartó 2019-ben három köznevelési intézmény és három szociális humánszolgáltató intézmény fenntartásával és működtetésével vett részt az önkormányzati és állami közfeladatellátásban. A fenntartó 2019-ben 809 millió Ft költségvetési támogatásban részesült.
Az Állami Számvevőszék 2019-ben – a 2014-2017. közötti évekre vonatkozóan – értékelte a Budapesti Zsidó Hitközséget, mint köznevelési és szociális intézmények költségvetési támogatásban részesült fenntartót. Az erről készített jelentést az ÁSZ 2019. május 30-án hozta nyilvánosságra.
A 2021-ben végzett utóellenőrzés célja annak kockázatalapú értékelése volt, hogy a nem hitéleti célra kapott költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek hasznosították-e a számvevőszéki jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok csökkentése érdekében megfogalmazott javaslatokat. A szervezet vezetője által összeállított intézkedési tervben foglalt intézkedések végrehajtásával, összességében javult-e a közpénzügyi helyzet és az Állami Számvevőszék megállapításai hasznosultak-e.
Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség, mint köznevelési és szociális egyházi intézményfenntartó az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzését követően javított a közpénzügyi helyzetén, a szabálytalan működésből eredő kockázatait csökkentette. A belső szabályozottság terén feltárt hiányosságokat a Budapesti Zsidó Hitközség megszüntette, a szabályszerű gazdálkodás feltételeinek kialakításával csökkentette a közpénzek elszámoltatható felhasználásnak kockázatait.


Lajó Adrienn
Kakas Sándor
Fekete-Nagy András Gábor
ellenőrzésvezetők

Horváth Bálint
Sajtó- és Kapcsolattartási Osztály