MAZSIHISZ TAGHITKÖZSÉGI ELNÖKÖK KÖZLEMÉNYE DR. RÓNA TAMÁS FŐRABBI ÚR ÜGYÉBEN

“Mélységes aggodalommal figyeljük dr. Róna Tamás PhD. körül kialakult méltatlan szituációt.
Mint ismeretes: Róna főrabbi munkaviszonyát dr. Kunos Péter a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója szerdai nappal megszüntette. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy igazságot tegyünk az ügyben, de nem megyünk el szó nélkül egyes események mellett.
Annak ellenére hallatjuk a hangunkat, hogy a szervezeten belül egyes vezetők erőltetnek egy olyan teljesen torz „demokrácia-felfogást”, mely szerint a testületi többségi döntés után „kibeszélésnek” helye már nincs. Ez nyilvánvalóan jogkorlátozás, hiszen egy országgyűlési törvény elfogadása után is bármelyik képviselő – függetlenül attól, hogy a parlamenti patkó melyik oldalán ül – elmondhatja különvéleményét a döntésről.
Rátérve az ügy érdemére: azon lehet polemizálni, hogy Róna főrabbi úr megfelelő keretek között gyakorolta-e a véleménynyilvánítás őt is megillető alkotmányos alapjogát, azt azonban több, mint visszatetszőnek gondoljuk, hogy ezért a MAZSIHISZ őt megtorlásként elbocsátja.
Furcsa érzések kavarognak bennünk az állítólagos plágium-váddal összefüggésben, hiszen érdekes módon egy diplomamunka leadását követően 20 évvel merül fel ennek a gyanúja. Ráadásul az egyetemekre vonatkozó törvény a hosszú idő eltelte miatt még egy esetleges plágium esetén sem enged hátrányokat alkalmazni.
A munkáltatói felmondás és a hétfő esti Rabbitestületi ülés döntése között feloldhatatlan ellentét feszül, hiszen ismereteink szerint a Rabbitestület kiállt elnöke, Róna főrabbi mellett. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem nekünk kell megválaszolni azt a kérdést, hogy Rabbitestületi döntéssel szemben a munkáltatónak van-e lehetősége a felmondás eszközével élni.
Függetlenül attól, hogy a felmondás jogszerű-e vagy sem, annak tényét és időzítését is súlyosan aggályosnak tartjuk. A Nagyünnepekre való lelki felkészülés időszakában ily kemény döntést hozni álláspontunk szerint nem csak vallási törvényeinkkel, hanem az alapvető humánummal való szembehelyezkedés is.
Összefoglalva: egy kétgyermekes főrabbinak mondott fel a MAZSIHISZ, kinek elhelyezkedési lehetősége a neológia világán kívül szinte lehetetlen. A MAZSIHISZ döntése nem csak a jelenlegi megélhetését vette el a főrabbi úrnak, de egyházi nyugdíjjogosultsága is csorbát szenvedhet Róna Tamásnak.
Ne szépítsünk, egy kétgyermekes zsidó családot, egy főrabbi családfővel az élen taszított a létbizonytalanságba a MAZSIHISZ döntése, mely határozat morálisan vállalhatatlan, embertelen.
Titkon reméltük, hogy a MAZSIHISZ, mint munkáltató felülmérlegeli a döntését, és mielőbb helyreállítja a súlyosan sérelmes módon megszüntetett egyházi jogviszonyt. Sajnos azonban azt látjuk, hogy a MAZSIHISZ friss közleménye „büszkén hirdeti” vezető rabbija félreállítását.
Együtt érzünk Róna főrabbi úrral és családjával, és ne legyen rászorulva, de a Budapesti Zsidó Hitközség, a Debreceni Zsidó Hitközség, a Kecskeméti Zsidó Hitközség, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség, a Mazsihisz Közép-Magyarországi Területi Csoportja, a Nagykőrösi Zsidó Hitközség és a Szolnoki Zsidó Hitközség szükség esetén lehetőségei szerint támogatni fogja a családot.
2020. szeptember 11. / 5780 Elul 22.
Berman Dávid​​
Szolnoki Zsidó ​​Hitközség ​​​elnöke
Feldmájer Sándor
Nagykőrösi Zsidó Hitközség elnöke
Prof. dr. Grósz Andor
Kecskeméti Zsidó Hitközség elnöke
Horovitz Tamás
Debreceni Zsidó Hitközség elnöke
Mester Tamás
Budapesti Zsidó Hitközség elnöke
Raáb András
Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke
Dr. Feldmájer Péter
Mazsihisz
Közép-Magyarországi Területi Csoportja
elnöke”

2020, szept, 11