A Mazsihisz és az EMIH vezetője is gratulált a BZSH új elnökének

Csütörtökön este választották meg a Budapesti Zsidó Hitközség elnökévé Mester Tamást, aki a következő ciklusban irányíthatja a legnagyobb magyarországi taghitközséget.
Megválasztását követően a Mazsihisz elnöke levélben gratulált az új elnöknek, valamint a BZSH elöljáróságának:
“Gratulálok az új elnöknek és mindnyájatoknak a Budapesti Zsidó Hitközség elöljáróságába elfoglalt tisztségetekhez. Az új grémium összetétele, a Ti megválasztásotok reményt ad arra, hogy az elmúlt esztendők belső konfliktusait fel lehet váltani az együttműködésre, a magyar neológia jövőjének építésére. Ezúton biztosítalak Benneteket, a Mazsihisz mindenkori elnöke ebben érdekelt.
A közgyűlésen szinte mindannyian az egység és az összefogás fontosságáról szóltatok. Közös feladata lesz a két szervezetnek a választáson jól érzékelhető két tábor közötti árok betemetése, az őszinte párbeszéd és a neológia jövőképének közös megalkotása.
Ehhez a munkához kívánok Nektek jó egészséget és I.ten áldását.
Barátsággal
Heisler András
Mazsihisz elnök”


Heisler András Mazsihisz elnök mellett Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető főrabbija is levélben gratulált Mester Tamásnak, a BZSH új elnökének.
“Tisztelt Mester Tamás Úr!
Remélem, levelem jó egészségben találja!
Kérem, engedje meg, hogy ezúton is gratuláljak Önnek a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elnökválasztásán kivívott győzelméért. Egyben engedje meg, hogy kifejezzem őszinte elismerésemet a magyarországi zsidó közéletben eddig kifejtett erőfeszítéseiért is, hiszen meggyőződésem, hogy munkájával korábban is a közösség javát és nem az a megosztottság további mélyítését szolgálta.
Egyszersmind szeretném közösségünk jókívánságait tolmácsolni Ön felé, arra a szilárd hitre támaszkodva, hogy a jövőbeni döntéseit továbbra is egyedül a magyarországi zsidóság szolgálatát keresve, a teljes közösség gyarapodását, zavartalan és eredményekben gazdag együttműködését célozva hozza majd meg.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az Ön előtt álló kihívásoknak való megfelelés embert próbáló feladat. Ugyanígy, afelől sincsenek kétségeim, hogy a magyar zsidóság sok tekintetben megosztott, másképen gondolkozik számos, esetenként fontos, esetenként mesterségesen tekintélyes méretűre hízlalt kérdésben. Ám azt is látnunk kell, hogy az eltérő vélemények megléte – a zsidóságban kivált – teljesen természetes, és a világunk pontosabb, teljesebb megértéséhez segít bennünket. A bölcsek irigysége, végső soron a bölcsességet növeli – tartja a hagyományunk, ami arra indít bennünket, hogy felismerjük: az egymás felé irányuló tekintet, az építő viták jó eséllyel a kiérlelt döntések meghozatalához szükséges tudást hozzák hozzánk közelebb.
Kérem, engedje meg ezért, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség baráti üdvözletét tolmácsoljam önnek, egyúttal abbéli reményemet is kifejezzem, amely az Ön jövőbeni tevékenységét a békés párbeszéd korszakának beköszöntével kapcsolja össze, amelynek köszönhetően új fejezet kezdődhet a magyarországi zsidóság életében.
Ehhez kívánunk Önnek sok sikert, egyúttal az Örökkévaló áldását kérem munkájára!
Budapest, 2019. március 29.
Tisztelettel:
Köves Slomó vezető rabbi”

2019, márc, 30