Zsidók és keresztények közösen vállalnak aktív szerepet

keresztzsidA Keresztény-Zsidó Tanács 2016. március 21-i ülésén megvitatta azt a nyilatkozatot, amelyet 2015. december 5-én tett közzé huszonöt nemzetközi hírű és tekintélyű ortodox rabbi „Mennyei atyánk akaratát teljesítve: Egy zsidó–keresztény partnerség felé” címmel.
A dokumentumban, a rabbik megállapítják, hogy az évszázados zsidóüldözés, – különösen a Soá után – a „keresztény testvéreink felénk nyújtott békejobbja” történelmi lehetőség, amellyel élni, a mennyei Atya akarata. A Nyilatkozat számba veszi a keresztények részéről, az elmúlt évtizedekben a megbékélés és a zsidóság teológiai újraértelmezése érdekében tett lépéseit, különös tekintettel a II. vatikáni zsinat és a legutóbbi pápák tanításaira. Ugyanakkor idéznek olyan régi és újabb rabbinikus forrásokat, amelyek zsidó részről hívnak a kereszténység és a keresztények iránti megbecsülésre: „a kereszténység létrejötte nem hiba vagy véletlen műve, hanem isteni akarat eredménye volt és ajándék a nemzeteknek”.
A rabbik, a kölcsönös testvériség és szeretet alapjairól kiindulva, a párbeszéden immár túlmenő – egymás iránti megbecsülést szorgalmazó – partnerséggel fordulnak a kereszténység felé, arra a következtetésre jutva, hogy „mi zsidók és keresztények azáltal maradunk hűek a szövetséghez, hogy közösen vállalunk aktív szerepet” a világ megjobbításában.
A Keresztény – Zsidó Tanács örömmel üdvözli a nyilatkozatot és mindenkit bátorít a szeretet civilizációjának közös építésére.