Közülük kerül ki a BZSH új elnöke

bzsh_elnokMárcius 26-án új elnököt választ a Budapesti Zsidó Hitközség közgyűlése.
A jelölőbizottság három induló jelentkezését fogadta el, így közülük kerül ki a BZSH új elnöke, aki a korábban megüresedett pozíciót töltheti be a jövőben.
Az alábbiakban bemutatjuk a három jelöltet, hogy a közgyűlés valamennyi szavazásra jogosult tagja, valamint mindenki megismerhesse őket, és terveiket.


BandilaciBandi László
Bandi László több mint 20 évet dolgozott már a BZSH-ban, megtiszteltetésnek tartja, hogy felkerülhetett a jelöltek közé.
1963-ban született, egyedüli gyermekként egy ortodox hagyományokat követő, kóser háztartást tartó családban. Szülei, nagyszülei a régi zsidó tradíciók szellemében nevelték. Bandi Lászlót nem a rendszerváltás hozta a zsidóság kötelékébe, generációk sora jelölte ki számára a zsidóság útját. Két gyermekének, a már „majdnem” felnőtt 22 éves Áginak, és a 8 esztendős Dávidnak is igyekszik továbbadni és erősíteni a vallási elköteleződést.
Bandi László több mint nyolc éve segíti az Élet Menete munkáját kuratóriumi tagként, valamint állandó aktív résztvevője az alapítvány munkájának, amely a holokauszt tragédiájának oktatását tűzte ki céljául.
„A magyarországi zsidóságnak meg kell újulnia. Ezen belül a BZSH a legnagyobb szervezete a MAZSIHISZ-nek, így fontos számomra, hogy ha lehetőséget kapok, akkor a tapasztalataimmal segíteni tudjam ezt a nagy létszámú, komoly szociális és oktatási intézményrendszerrel bíró közösséget. Hiszem, hogy a Budapesten élő zsidóságot nem megosztani, hanem egyesíteni kell, az elöljáróságba megválasztott személyek segítségével. Több mint két évtizedet dolgoztam a Síp utca 12. falai között, megismertem a budapesti körzeteket, jó kapcsolatom van az elnökökkel, elöljárókkal, és a templomba járó hívekkel is. Minden igyekezetemmel szeretném elősegíteni a békés megújulást, és az egységet.” – nyilatkozta weblapunknak Bandi László.
Elmondta: nyitott szívű, tiszta tekintetű BZSH-t szeretne, amely emelt fővel, büszkeséggel képviseli a budapesti és fővárosi státuszánál fogva az országos zsidóságot is. Olyan BZSH-t alakítana ki, ahol a körzetekben jelentős hitélet gyakorlása mellett a családias hangulatban mély barátságok alakulnak. Véleménye szerint a BZSH-nak olyan vezető kell, aki nem keresi a konfliktust, hanem az összetartást erősíti.
„Együtt, az elöljáróság közös munkájával és támogatásukkal újra büszkévé, és erőssé tudjuk tenni a Budapesti Zsidó Hitközséget, a budapesti zsidóságot” – emelte ki.


beergyuriBeer György
A 41 éves Beer György vallásos zsidó család gyermekeként nevelkedett. Egész életét végigkísérte a hit, és a zsidó hagyományok. Édesapja, a tavaly elhunyt Beer Iván a Rabbiképző Intézetben végzett, és később ott tanította a hallgatókat a zsidó hitre, és vallásra.
Nős, két fiúgyermek édesapja, Dominikot és Balázst az otthonról hozott halachikus törvények szellemében neveli.
Tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban, majd az Anna Frank Gimnáziumban végezte, ezután Pécsett a Janus Pannonius Tudományegyetem Művelődésszervezői szakán diplomázott. Ez idő alatt a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Később az itt szerzett tapasztalataira alapozva megalapította a Scheiber Sándor Gimnázium azóta is működő színészmesterség és drámapedagógia oktatását. A tanítást azóta nem gyakorolja, mivel energiáit az időközben sikerre vitt vállalkozása kötötte le.
A cégei mellett az örök szerelem a futball teszi teljessé az életét. Junior koráig az MTK-ban futballozott, majd az ottani barátaival édesapja támogatásával megalakították a BMC-t, a 25 éve folytonosan működő, zsidóságát büszkén vállaló sportegyesületet. A csapat többször képviselte Magyarországot Maccabi játékokon. Három éve utánpótlás nevelő egyesületté is vált, ahol 4 éves kortól várják a sportolni vágyó zsidó fiatalokat.
Az elmúlt időszakban a Dózsa György úti közösség vallási életének előmenetelén munkálkodik, nagy sikerrel.
„A Rabbiképzőben Scheiber Sándor főrabbi segítségével vettek fel Ábrahám frigyébe, majd a Hunyadi téri körzetben Hochberger László főrabbihoz jártam Talmud Tórára, a Bethlen téri Zsinagógában volt a Bar mitzvah-m, és Dohány utcai Zsinagógában az esküvőm. A budapesti zsidó közösségbe beleszülettem, és azóta is minden körzetben otthon érzem magam. Fontos számomra a közösség, de nem szűken a különböző kilék, hiszen minden körzetben vannak barátaim.
Fő feladatomnak tekintem a kilék önállóságának tiszteletben tartása mellett azok tagjainak egy nagy budapesti zsidó közösséggé kovácsolását, amelybe reményeim szerint sikerül megnyerni azokat is, akik ma még nem, vagy nem a közösség keretein belül gyakorolják vallásukat. Azon akarok dolgozni, hogy ismét egy összetartó, erős, egységes zsidó közösség formálódjon, és a BZSH váljon ennek motorjává. Apaként úgy gondolom, hogy kötelességünk hagyományainkhoz méltó szellemiséget és pozitív zsidó jövőképet mutatni gyermekeinknek.” – mondta Beer György.


tordaiTordai Péter
Tordai Pétert aligha kell bemutatni. Korábban a BZSH és négy évig a MAZSIHISZ elnöke volt, jelenleg a MAZSIHISZ alelnöke.
Tordai Péter közösségileg a budai zsidóságban vállalja a legnagyobb szerepet, hiszen a Frankel Leó utcai zsinagóga elnökeként tesz meg mindent a vallási élet elősegítésében. Elmúlt elnöki ciklusában nem tudott, és nem is akart együtt dolgozni a BZSH legutóbbi ügyvezető igazgatójával, majd visszahívták pozíciójából.
Sikeres vállalkozó, két lánya van Ágnes és Eszter. Kiemelten fontosnak tartja a szociális érzékenységet, a másodgenerációs holokauszt túlélőkkel, és a leszármazottakkal való törődést, valamint az ifjú zsidóság oktatásának elősegítését:
„1975 óta vagyok a Frankel körzet tagja és 1987 óta dolgozom a magyar zsidóságért, a neológiáért. Nem vagyok sem haszid, sem orthodox, én családilag ragaszkodom a magyar zsidóság hagyományaihoz. Úgy vélem, jó zsidó vagyok, akinek fontos a magyar zsidóság, és mi a saját magyar zsidó utunkat járjuk, ne a haszidokét. Van saját múltunk, vannak hőseink, mártírjaink, történészeink, mestereink: őket kell követnünk, s nem kóser pálinkával intéznünk a zsidóság marketingjét. Mindig a jogszerűség alapján álltam (pl. a Schwezoff-ügyben is, ahol BZSH elnöki tisztemet áldoztam fel), mert úgy vélem, nekünk, magyar zsidóknak fontos a zsidó jog, a halacha és a polgári jog.
Nekem ez nem a rang miatt, hanem az érzelmi kötődés és a vallásos hitem miatt fontos.
Vannak még feladatok, amelyek elvégzésre várnak, ezeket szeretném végigvinni. Bebizonyítottam, hogy tudok szervezetet vezetni, és helyt tudok állni kaotikus időkben is. A szükséges források jelentős részét jó gazdálkodással, adománygyűjtésből, önerőből, a járadékok racionális felhasználásából és pályázatokból teremtettük elő illetve fogjuk előteremteni.” – nyilatkozta weblapunknak Tordai Péter.


Ők hárman: Bandi László, Beer György, és Tordai Péter indulnak tehát a BZSH elnöki pozíciójáért.
Március 26-tól végre ismét lesz elnöke a Budapesti Zsidó Hitközségnek.


Emlékeztetőül, nem csak elnököt választunk ezen a napon>>>

2015, márc, 12